Từ vựng tiếng Anh chủ đề Tết Trung Thu

tu_vung_tet_trung_thu

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Tết Trung Thu

tu_vung_tet_trung_thu

  • Mid-autumn festival /mɪdɔːtəm/: Tết Trung thu
  • Moon cake /ˈmuːn keɪk/: bánh Trung thu
  • Dragon dance /ˈdræɡ.ən dæns/: múa rồng
  • Lion dance /ˈlaɪ.ən dɑːns/: múa lân
  • Lantern /ˈlæn.tən/: đèn lồng
  • Toy figurine /tɔɪ fɪɡ.əˈriːn/: tò he
  • Mask /mɑːsk/: mặt nạ
  • Moon /ˈmuːn/: mặt trăng
  • Banyan /ˈbænjæn/: cây đa
  • Lantern parade /ˈlæntən pəˈreɪd/: rước đèn
  • Bamboo /bæmˈbuː/: cây tre
  • The man in the moon/ The Moon Man: chú Cuội
  • Moon goddess (fairy) /ˈmuːn/ /ɡɒd.es/: chị Hằng
  • Jade Rabbit /dʒeɪd ˈræb.ɪt/: Thỏ ngọc
  • Star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪptˈlæn.tən/: đèn ông sao
  • Carp-shaped lantern /kɑːrp ʃeɪptˈlæn.tən/: đèn cá chép
  • Lantern Light Festival /ˈlæn.tɚn laɪt ˈfes.tə.vəl/: Lễ hội hoa đăng
  • platform /ˈplætfɔːm/: mâm cỗ
  • Lunar calendar /ˈluːnə(r) ˈkælɪndə(r)/: Âm lịch
  • Egg yolk /eɡ jəʊk/: lòng đỏ
  • Lotus seed /ˈləʊtəs siːd/: hạt sen
  • Peanut /ˈpiːnʌt/: đậu phộng
  • Moon sighting/ to gaze at the moon/ to admire the moon: ngắm trăng

Những câu chúc trung thu hay và ý nghĩa nhất

  • Wish you and your family a happy Mid-Autumn Festival

Chúc bạn cùng gia đình có ngày Tết Trung thu hạnh phúc.

  • Happy Mid-Autumn Festival

Chúc mừng ngày Tết Trung thu.

  • Happy Mid-Autumn Festival! May the round moon bring you a happy family and a successful future

Chúc mừng Tết Trung thu, mong vầng trăng tròn sẽ mang tới hạnh phúc và thành công cho gia đình bạn.

  • Wishing us a long life to san sẻ the graceful moonlight

Mong chúng ta mãi được sống trường thọ để thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp này.

  • The Mid-Autumn Day approaches. I wish your family happiness and blessings forever

Ngày Tết Trung thu sắp tới, tôi ước gia đình bạn được hạnh phúc và cứ gặp an lành.

  • Happy Mid-Autumn Day! Wish that you go well and have a successful and bright future

Mừng ngày Tết Trung thu, ước rằng các điều dễ dàng, thành công và may mắn sẽ đến với bạn.

  • The roundest moon can be seen in the Autumn. It is time for reunions. I wish you a happy Mid-Autumn Day and a wonderful life

Khi trăng tròn nhất vào mùa Thu cũng là thời điểm để mọi người sum họp. Tôi ước cậu có mùa Trung thu vui vẻ và cuộc sống mãn nguyện.

  • Wish you a perfect life just like the roundest moon in Mid-Autumn Day

Mong bạn có cuộc sống an viên như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.

  • A bright moon and stars twinkle and shine. Wishing you a merry Mid-Autumn Festival, bliss and happiness

Mặt trăng và các ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, ước cậu có một mùa Trung thu an lành và hạnh phúc.

  • I wish that your career and life, just like the round moon on Mid-Autumn Day, be bright and perfect

Tôi ước công việc và cuộc sống của bạn sẽ sáng và toàn vẹn như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.

Chúc cá bạn một mùa Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè. Xem thêm các bài viết liên quan tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Gọi
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon