6 loại từ nối tiếng Anh chắc chắn gặp trong đề thi Toeic

Từ nối tiếng Anh được dùng để liên kết các câu lại với nhau. Giúp đoạn văn mạch lạc chặc chẽ, trơn tru hơn. Dưới đây là các từ nối chắc chắn sẽ gặp trong các đề thi Toeic.

Các loại từ nối trong Tiếng Anh
Các loại từ nối trong Tiếng Anh

1. Những từ nối dùng để thêm thông tin

 • And (và)
 • Also (cũng)
 • Besides (ngoài ra)
 • First, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)
 • In addition (thêm vào đó)
 • Furthermore (xa hơn nữa)
 • Moreover (thêm vào đó)
 • To begin with, next, finally

2. Những từ nối chỉ nguyên nhân, hệ quả

 • Accordingly (theo như)
 • And so (và vì thế)
 • As a result (kết quả là)
 • Consequently (do đó)
 • For this reason (vì lý do này nên)
 • Hence, so, therefore, thus (vì vậy)
 • Then (sau đó)

3. Những từ nối chỉ sự so sánh

 • By the same token (bằng những bằng chứng tương tự như thế)
 • In like manner (theo cách tương tự)
 • Likewise, similarly (tương tự thế)

4. Những từ nối chỉ kết luận hay tổng kết

 • And so (và vì thế)
 • After all (sau tất cả)
 • At last, finally (cuối cùng)
 • In brief (nói chung)
 • In closing (tóm lại là)
 • In conclusion (kết luận lại thì)
 • On the whole (nói chung)
 • To conclude (để kết luận)
 • To summarize (tóm lại)

5. Những từ nối dấu hiệu chỉ sự khẳng định

 • In fact (thực tế là)
 • Indeed (thật sự là)
 • No (không)
 • Yes (có)
 • Especially (đặc biệt là)

6. Những từ nối chỉ địa điểm

 • Above (phía trên)
 • Alongside (dọc)
 • Beneath (ngay phía dưới)
 • Beyond (phía ngoài)
 • Farther long (xa hơn dọc theo)
 • In back (phía sau)
 • In front (phía trước)
 • Nearby (gần)
 • On top of (trên đỉnh của)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Gọi
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon